Saturday, October 4, 2014

ေအာင္ပြဲခံမည့္ ေန႔ရက္မ်ား

တိုက္ရဲရမယ္
ၿပီးေတာ့ … တိုက္တက္ရမယ္။

အခ်က္အလက္မျပည့္စံုပဲ မ၀ုိင္းနဲ႔
၀ုိင္း ၿပီဆို မလြတ္ေစနဲ႔။

ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ
ေျမျပန္႔ေတာင္ေပၚ ပင္လယ္သားမက်န္။

ဒီေရလႈိင္းဆင့္၊ ရြက္ကုန္ဖြင့္ေလာ့
ေအာင္ပြဲေခၚရာ လုိက္ၾကမည္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)
၇ -၂ -၂၀၁၄

No comments: