Thursday, January 7, 2010

ေလဟာနယ္

WTC အား ေလယဥ္တိုက္ပြဲအၿပီးတြင္ က်ေနာ္က ေဆာင္းပါးတေစာင္ ေရးခဲ့ဖူးသည္။ “ဖူကူယားမား နိဂံုး” ဖရန္႔စစ္ဖူကူယားမားက လစ္ဘရယ္၀ါဒႏွင့္ သမုိင္းလမ္းဆံုးၿပီဟု တင္ျပထားခ်က္အား သမုိင္းလမ္းမဆံုး ဖူကူယားမားသာလ်င္ လမ္းဆံုးခဲ့သည္ဟု တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖူကူယားမားက သမုိင္းလမ္းဆံုးကုိ တင္ျပ ခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၉။ ယခုႏွစ္ဆိုလ်င္ အႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ သူ႔အယူအဆျဖစ္သည္ သမုိင္းနိဂံုးသည္လည္း သမုိင္း အမႈိက္ပံုထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ လက္ေတြ႔က ေထာက္ခံခ်က္မေပးသည့္ မည္သည့္ ယူဆခ်က္မဆို အမွား။
က်ေနာ္ ဖူကူယားမား နိဂံုးေရးခဲ့စဥ္က “ေလဟာနယ္” ဟူေသာ အသံုးကို သံုးခဲ့သည္။ ယခုကာလ၌ ထို “ေလဟာနယ္”ဆိုေသာ စကားလံုးကုိ ပိုမိုဆင္ျခင္မိသည္။ “ေလဟာနယ္” ဟူသည္ မည္သည့္အေျခအေနကို အာလုပ္ျပဳေခၚသနည္း။ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
အေျပာင္းအလဲ၏ အဓိပၸါယ္သည္ အဘယ္နည္း။ ညီညြတ္မႈအေဟာင္းႏွင့္ ၎၏၀မ္းတြင္းပါ ပဋိပကၡတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ထိုသည္ကုိ အစားထိုးရန္ ညီညြတ္မႈအသစ္ႏွင့္ ၎၏၀မ္းတြင္းပါ ပဋိပကၡအသစ္တို႔ ျဖစ္တည္ လာျခင္းသည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ စည္းေႏွာင္အား ေလ်ာ့ရဲလာသည့္ ညီညြတ္မႈအေဟာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအေဟာင္း၏ ေနရာတြင္ စည္းေႏွာင္အားအသစ္ျဖင့္ ညီညြတ္မႈအသစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအသစ္က ၀င္ေရာက္အစားထိုးလိုက္ျခင္းကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အေျပာင္းအလဲဟူေသာ အသံုးတြင္ “အေျပာင္း”ႏွင့္ “အလဲ” ဟူေသာ ျဖစ္ရပ္ ၂ ခု ပါ၀င္ ပတ္သက္သည္။ ညီညြတ္မႈအေဟာင္း၏ ညီညြတ္မႈသ႑ာန္မ်ားသည္ စည္းေႏွာင္အားေလ်ာ့နည္းမႈဆီသို႔ တစတစမွသည္ သိသာသည့္ အမွတ္လကၡဏာဆီသို႔ ကူးေျပာင္းလာသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္မည့္ ညီညြတ္မႈအသစ္က အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာမည္။ ဤသည္ကား မွန္တန္းျဖစ္ေသာ အေျပာင္းႏွင့္ အလဲျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အခ်က္အလက္မ်ားအရ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ မွန္တန္းျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္သည္ လံုးတိကြက္က် ျဖစ္လာသည္ကိုမေတြ႔ရ။ က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အႏွစ္ ၂၀ ကမၻာ့သမုိင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အေျပာင္းအလဲသည္ မွန္တန္းျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေပၚထြက္မလာ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ ၾကားျဖစ္ေသာ အကူးအေျပာင္းကာလကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။
ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ စုဖြဲ႔ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ ညီညြတ္မႈလည္းျဖစ္ ပဋိပကၡလည္း ျဖစ္သည့္၊ ေပါင္းစည္းမႈလည္းျဖစ္ တုိက္ခိုက္မႈလည္းျဖစ္သည့္ ကမၻာ့အစီအစဥ္သည္ “စစ္ေအး” ျဖစ္သည္။ ထိုညီညြတ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ ခုေက်ာ္မွ် ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာအခါ စည္းေႏွာင္အား ေလ်ာ့နည္းမႈဆီသို႔ တစတစမွသည္ သိသာသည့္ အမွတ္လကၡဏာသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ ထုိအေျခအေနကို သန္ရာ သန္ရာ အလိုက္ “လီနင္၀ါဒ မီးၿငိမ္းေခတ္” “မာ့က္စ္၀ါဒ က်ဆံုးသည့္ေခတ္” “ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆံုးျခင္း” “ဆိုဗီယက္လြန္ကာလ” “စစ္ေအးလြန္ကာလ” “လစ္ဘရယ္၀ါဒေခတ္” … စသည္အားျဖင့္ ၀ိၿဂိဳလ္ ျပဳၾကသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားက်ဆံုးသြားသျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ “ေလဟာနယ္” ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္ဟူေသာ အယူအဆလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ က်ေနာ္က ထို “ေလဟာနယ္” အယူအဆႏွင့္အတူ ရပ္ခံခဲ့သည္။ ယခင္ႏုိင္ငံေရးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အလံထူက်န္ခဲ့သည့္ လစ္ဘရယ္၀ါဒကို ေကာက္ခါငင္ခါ ဖမ္းယူလိုက္ရေသာ္လည္း တကယ့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အတြင္းသေဘာသည္ လစ္ဘရယ္၀ါဒမဟုတ္ ေလဟာနယ္ျဖစ္က်န္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္က ယံုၾကည့္ယူဆေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ လစ္ဘရယ္၀ါဒသည္ စစ္ေအးေခတ္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡကုိ အစားထိုးႏုိင္ေလာက္သည့္ ညီညြတ္မႈအသစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအသစ္တို႔၏ စည္းေႏွာင္အား အမွတ္လကၡဏာမ်ား ပါ၀င္လာသည္ကုိ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လစ္ဘရယ္၀ါဒသည္ စစ္ေအးေခတ္ကို အစားထိုးႏုိင္ေလာက္သည့္ ေလာက္ေလာက္လားလား ညီညြတ္မႈ မဟုတ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စစ္ေအးအၿပီး အႏွစ္ ၂၀ မွ်ေသာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကလည္း က်ေနာ္ယံုၾကည့္ယူဆခဲ့သည့္ ေလဟာနယ္ အယူအဆကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။
စစ္ေအးလြန္ေခတ္ အႏွစ္ ၂၀ တြင္ စစ္ေအးေခတ္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားအား အစားထိုး ႏုိင္ေလာက္သည့္ ေလာက္ေလာက္လားလားေသာ သေဘာတရားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသည္ မရွိရာမွ ရွိရာသို႔ တစတစ ျဖတ္သန္းခ်ီတတ္ခဲ့ရသည္။ မရွိရာမွ … သည္ ေလဟာနယ္ကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ရွိရာသို႔ … သည္ အေျပာင္းအလဲကို ကုိယ္စားျပဳသည္။
ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြားသည့္ ညီညြတ္မႈအေဟာင္းႏွင့္ ၎၏၀မ္းတြင္းပါ ပဋိပကၡတို႔၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးရမည့္ ညီညြတ္မႈအသစ္ႏွင့္ ၎၏၀မ္းတြင္းပါ ပဋိပကၡ အသစ္သည္ သေဘာတရားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ စည္း႐ံုးစုဖြဲ႔မႈျဖစ္စဥ္သုိ႔ မေရာက္ရွိေသးသည့္ ကာလတြင္ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္သည္ စြဲျမဲခိုင္မာမႈမရွိပဲ လြင့္ေမ်ာေနသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ ေရာက္တက္ရာရာ သေဘာတရားေရး၊ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သ႑ာန္မ်ားကို ဖမ္းယူဆုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ ထူထူေထာင္ေထာင္ က်န္ခဲ့သည့္ အင္အားစုကို အလြန္အကၽြံ အထင္အျမင္ႀကီးမႈမ်ား၊ သေဘာတရားေရး သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္း အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုကာလမ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ “အိုစမာဘင္လာဒင္” ဆိုသူသည္ပင္ သူရဲေကာင္း ျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည္။ ဤကား ေလဟာနယ္ကာလ၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အားလံုးေသာ သုေတသနျပဳမႈမ်ားသည္ လက္ေတြ႔၏စမ္းသပ္မႈကုိ ခံယူၿပီး တစံုတရာေသာ ကာလတခုသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ စစ္ေအးေခတ္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားအား အစားထိုးႏုိင္ေလာက္သည့္ သေဘာတရားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စည္း႐ံုးစုဖြဲ႔မႈသည္ တစတစမွသည္ ျမင္သာသည့္ ညီညြတ္မႈအသစ္၊ ပဋိပကၡအသစ္၏ စည္းေႏွာင္အားျဖစ္မႈသို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ ေလဟာနယ္ကာလသည္လည္း ပ်က္ပ်ယ္ လြင့္ပါးလာသည္။ ကမၻာ့အစီအစဥ္ ႏွင္းခဲေပ်ာ္ခ်ိန္ ေရာက္လာသည္။ အေျပာင္းအလဲသည္ သိသာသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္လာသည္။ အာရွတ႐ုပ္အား ဗဟိုျပဳသည့္ ဒုတိယ စစ္ေအးသည္လည္း ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)